La bande originale de In the mood for love.


bande originale soundtrack ost score in the mood for love

Fiche technique.

Musique : Shigeru Umebayashi et Michael Galasso.
Label : Higher Octave Music.
Sortie : 6 novembre 2000.
Film : In the mood for love.

Achats.Playlist.

 1. Yumeji’s Theme – 2:29.
 2. Mo-wan’s dialogue – 0:09.
 3. Angkor Wat Theme I – 2:12.
 4. ITMFL I – 2:09.
 5. Aquellos Ojos Verdes (par Nat King Cole) – 2:12.
 6. Shuang Shuang Yan (par Deng Bai Ying) – 2:53.
 7. ITMFL II 1:03.
 8. Radio Zhou Xuan Announcement / « Hua Yang De Dian Hua (par Zhou Xuan) – 3:18.
 9. Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) (par Nat King Cole) – 2:45.
 10. Bengawan Solo (par Rebecca Pan) – 2:51.
 11. ITMFL III – 1:32.
 12. Si Lang Tan Mu (par Tan Xin Pei) – 0:21.
 13. Shuang Ma Hui (par Zhang Yun Xian and Hou Li Jun) – 1:13.
 14. Blue – 5:44.
 15. Hong Niang Hui Zhang Sheng (par Zheng Jun Mian and Li Hong) – 1:58.
 16. Li-zhen’s dialogue / « Te Quiero Dijiste (Magic Is The Moonlight) (par Nat King Cole) – 2:42.
 17. Angkor Wat Theme II – 2:05.
 18. Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou (par Chiu Wai Ping) – 3:10.
 19. Casanova’s Flute – 2:18.
 20. Yumeji’s Theme / Lizhen’s dialogue – 2:29.
 21. Angkor Wat Theme Finale – 2:44.